Voorwaarden hoofdprijzen

 • Wincodes worden per bedrijf verstrekt.
 • De prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld.
 • Per bedrijf kan maximaal 1 prijs worden gewonnen.
 • Jan Groen is in geen geval aansprakelijk en niet verplicht de prijzen uit te keren.
 • Alleen bedrijven die deel hebben genomen aan deze actie, hebben recht op een prijs.
 • De prijzen zijn bedrijfsgebonden, niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor geld.
 • Wanneer de prijs om welke reden dan ook niet kan worden uitgereikt, vervalt deze prijs aan Jan Groen Tegels.
 • Prijswinnaars worden bepaald o.b.v. een lotingsysteem.
 • Prijswinnaars worden uiterlijk 15 november 2019 op de hoogte gesteld via de nieuwsbrief van Jan Groen tegels.
 • Jan Groen neemt contact op met de winnaar om een afspraak te maken om de prijs te persoonlijk te overhandigen.
 • Uitgesloten van deelname zijn medewerkers van RAB groep.