Voorwaarden prijzen

 • Wincodes worden per bedrijf verstrekt.
 • De prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld.
 • Per bedrijf kan maximaal 1 prijs worden gewonnen.
 • Jan Groen is in geen geval aansprakelijk en niet verplicht de prijzen uit te keren.
 • Alleen bedrijven die deel hebben genomen aan deze actie, hebben recht op een prijs.
 • De prijzen zijn bedrijfsgebonden, niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor geld.
 • Wanneer de prijs om welke reden dan ook niet kan worden uitgereikt, vervalt deze prijs aan Jan Groen Tegels.
 • Prijswinnaars worden bepaald o.b.v. een lotingsysteem.
 • Prijswinnaars van Rubi of Rehamij producten sturen een mail met contactgegevens naar verkoop@jangroentegels.nl om een afspraak te maken om de prijs te persoonlijk in ontvangst te nemen.
 • Prijswinnaars van de spons laten de mail zien bij de kassa van Jan Groen Prof of Jan Groen Utrecht om de prijs in ontvangst te nemen.
 • Indien de prijs niet voorradig is, wordt deze voor u besteld.
 • Uitgesloten van deelname zijn medewerkers van RAB groep.
 • Per wincode kan één prijs worden gewonnen.