Facebook winactie

Actievoorwaarden

 • 1.Algemeen
  1.1.De Facebook Winactie is een initiatief van Jan Groen Tegels, Postbus 100, 2665 ZJ Bleiswijk.
  1.2.Jan Groen Tegels handelt met haar acties in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van 1 januari 2014.
  1.3.Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
  1.4.Jan Groen Tegels kan naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de actie wijzigen of aanpassen tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt.

  2.Prijzen
  2.1.Jan Groen Tegels geeft 4x een cadeaucheque ter waarde van € 449,- weg.
  2.2.De tegoedbon is tot en met 1 oktober 2019 te besteden bij Jan Groen Tegels in Bleiswijk of Utrecht.
  2.3.De tegoedbon is te besteden op alle tegels en is niet inwisselbaar voor contanten.

  3.Deelname
  3.1.Deelname is alleen mogelijk in de periode van 1 t/m 31 oktober 2018.
  3.2.Aan de deelname zijn geen kosten verbonden.
  3.3.Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 16 jaar. Alle andere deelnemers zijn uitgesloten van deelname.
  3.4.Uitgesloten van deelname zijn medewerkers van RAB groep.
  3.5.Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan de actie.
  3.6.Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname.
  3.7.Deelnemers dienen de Reclame Code Social Media na te leven.
  3.8.Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.
  3.9.Door deel te nemen aan onze Facebookactie geven deelnemers akkoord te gaan met deze deelnemende voorwaarden.

  4.Bekendmaking
  4.1.De trekking van de winnaar geschiedt op basis van de meeste juiste antwoorden en gaat op willekeurig en onpartijdige wijze.
  4.2.De winnaars worden op 5, 12, 19 en 31 oktober op de Facebook-pagina van Jan Groen Tegels bekend gemaakt.
  4.3.Over uitslagen wordt niet gecorrespondeerd.
  4.4.De prijzen worden overhandigd op een met de winnaar nader te bepalen datum en tijdstip bij Jan Groen Tegels in Bleiswijk.

  5.Publiciteit
  5.1.De winnaar van de prijs geeft Jan Groen Tegels toestemming om zijn of haar naam en eventueel mogelijke foto’s te gebruiken bij promotionele activiteiten in verband met deze actie.

  6.Persoonsgegevens
  6.1.De persoonsgegevens die in het kader van winacties worden verkregen, worden gebruikt door Jan Groen Tegels voor de winactie en worden niet verstrekt aan derden.

  7.Klachten
  7.1.Voor vragen en/of klachten kan contact opgenomen worden met Jan Groen Tegels, Hoefweg 95, 2665 CC Bleiswijk, tel: 010-5215055, e-mail: info@jangroentegels.nl.