Copyright

Alle rechten zijn voorbehouden. Alle teksten, foto's, beelden, tekeningen en grafieken op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Je mag ze afdrukken voor privé-gebruik, maar een bredere verspreiding kan enkel na toestemming van de uitgever.

Wanneer een gebruiker publieke informatie, zoals teksten, foto's, beelden, tekeningen of grafieken invoert, zoals dit bijvoorbeeld het geval is bij profielpagina's, intekeningen, commentaren, omschrijvingen, recensies en dergelijke meer, verleent de gebruiker een ongelimiteerde toelating aan Jan Groen om deze gegevens te verspreiden, te gebruiken, te verwerken, te vertalen en aan te passen.

Je kan citeren op voorwaarde dat je steeds verwijst naar de authentieke bron. Je kan reproduceren op voorwaarde dat je steeds verwijst naar de authentieke bron, tenzij voor commerciële doeleinden, in welk geval reproductie, zelfs met bronvermelding, niet toegestaan is.

De gegevens op deze website zijn zo zorgvuldig en volledig mogelijk opgesteld. Ondanks alle inspanningen kan Jan Groen niet garanderen dat de informatie op deze website ten alle tijde actueel, juist en volledig is. Jan Groen kan waar dit nodig is, eenzijdig informatie aanpassen en updaten.

Jan Groen is niet verantwoordelijk voor pagina's van externe organisaties waarnaar we verwijzen.

Voor al het ander gebruik van tekst, pagina's, afbeeldingen of bestanden, zoals hier vermeld, dien je voorafgaand schriftelijke toestemming te hebben van Jan Groen. Wanneer je een schriftelijk verzoek indient voor gebruik van tekst, pagina, afbeelding of downloadbaar bestand dien je specifiek aan te geven wat je wilt gebruiken (vermeld duidelijk url, bestandsnaam, titel, auteur, etc.), voor welk doel je het wenst te gebruiken, wat de oplage zal zijn en op welke manier je dit wil verspreiden.